top of page

In Medias Res (2020)

Hva skjer når man kroppsliggjør en facebookfeed på scenen, og hvordan kan komposisjonen fra sosiale medier danses? In Medias Res er en danseteatralsk performance som avspeiler et absurd verdensbilde der fremstår på sosiale medier, når verdenskriser likestilles med selfies, clickbait og kattevideoer. Med kropp og stemme som redskaper behandler 5 dansere et virvar av aktuelt innhold fra skjermen, som danses ut i en absurd og humoristisk kollasj.  

Koreografi: Helene Düring Kjær

Medskapende dansere:

Astrid Mæland, Benedicte Ramfjord, Brage Nordang, Oda Olivia Ø. Lindegård og Sarka Benedova.

Musikk: Atul Giri & Arthur Eddyson


Premiere: Rimi/Imir Scenekunst 4.-5. desember 2020
Prosjekt støttet av Stavanger Kommune og Rogaland fylkeskommune.

Takk til: Rimi/Imir Scenekunst, Tou Scene for residens, stemmecoach: Henriette Bru Guldberg, fotografi: Eduardo H. Scarramuzza.

Foto credit:  Eduardo Scarramuzza

bottom of page