top of page

Body Memory

Choreography: Therese Markhus
Music: Per Zanussi
Visual Art: Ingrid Toogood
Multi-tech: Thomas Lønning

Co-creating dancers:
Gry Bech-Hanssen, Anne Panda Gjems Rudi, Thea Dolmen & Helene Düring Kjær


Premiered at Tou Scene November 2021
Supported by Norwegian Arts council, Fond for Lyd og Bilde, Rogaland Fylkeskommune and Stavanger Kommune.
Co-producers: TOU, RAS and DansiS.

Body Memory ønsker å utforske hvordan det universelle i å huse minner og følelser transformeres, kjennes og forstås individuelt, og hvor avhengig individets og fellesskapets aksept er av ærlighet og å lytte. En kropp med minner reagerer og agerer ikke i et vakuum, men som Siri Hustvedt skriver er kroppens minner et retrospektivt følelsesarbeid som foregår her og nå. Body Memory inviterer publikum med på en sensorisk, auditiv og visuell opplevelse av kroppens hukommelse.

Follow Body Memory on instagram:

  • Instagram
bottom of page